Karotonazka Preussler

Historie

Zakladatel rodinné tradice Antonín Preussler začínal v roce 1871 v obci Rejdice v domku čp. 72 při své živnosti hostinské, která dávala tehdy jen skromný výdělek, s živností další a to s výrobou sametových polštářků k napichovaní na jehly a špendlíky a také s výrobou drobných krabiček pro lékárny. Jelikož se v blízkém okolí již vyráběly slabé ruční lepenky, začal rovněž v malých prostorách domku s výrobou obalových krabiček dle poptávky blízkých sklářských podniků a jejich brusíren , také blízké porcelánky v Desné projevily zájem o obalové krabice na jejich výrobky. Obzvlášť se mohutně rozvíjel průmysl sklářský, když začal rozmach obdobných skleněných kroužků, které se již tehdy ve velkém začínaly vyvážet do celého světa.

Antonín Preussler se snažil poptávce na krabičky vyhovět tím , že k domku přistavěl další část a přijímal pomocníky - další zaměstnance. Do roku 1900 pracovalo na ruční výrobě krabiček asi 15 lidí a sám Ant. Preussler již předává obě živnosti svému synovi Josefu Preusslerovi, který po dobrém zaučení u otce pokračoval v započaté výrobě a to už zaměřené jenom na krabičky pro skleněné a porcelánové výrobky blízkých odběratelů. V době kdy ještě nebyla známa doprava automobilová všechno jak materiál tj. lepenka z papíren i odvoz hotových výrobků bylo nutné převážet koňskými povozy a to i za mnohdy těžkých zimních podmínek. Syn Josef se tak snažil stačit zvyšované poptávce na krabičky a proto již v roce 1905 objednává z německého Lipska stroje na svoji dobu již velmi výkonné aby změnil převážně ruční výrobu na strojovou a opět mohl výrobu navyšovat.

Sklářský průmysl v té době trvale prosperoval díky rozmachu známých ozdobných kroužků až do roku 1914, kdy I. světová válka způsobila, že muži většinou narukovali do armády. Stejně tak musel opustit svoji výrobu krabiček Josef Preussler, který se ani po skončení války v roce 1918 domů nevrátil. Jeho poslední zpráva přišla ze zajetí z Dálné Sibiře. Doma zůstala jen vdova se dvěma chlapci. Výroba krabiček dočasně skončila a vdova později dává staršího syna Antonína do Jablonce n. N, aby se tam vyučil kartonážníkem. Když se v roce 1927 po vyučení vrací do Rejdic již jako vyučený kartonážník a tiskař bylo jeho snahou obnovit válkou přerušenou výrobu a po otci zanechaných strojích s výrobou opě především vlivem hospodářské krize 30. let, která v té době způsobila těžké ochromení sklářského i textilního průmyslu v našem kraji.

A. Preussler zahajuje kartonážní výrobu již jenom sám, objednávky byly jenom malé pouze při větších zakázkách si sporadicky najímal pomocníky na výpomoc, když ani s rodinnými příslušníky na výrobu nestačí. K podstatné změně došlo až po změnách hranic, kdy kraj byl přidělen k Německu kdy se opět zvýšila poptávka po krabicích a to především ze skláren i porcelánek, která začínaly s mnohdy novými výrobky. Pro zvýšení výroby přijímá Ant. Preussler první pracovníky. Po vypuknutí 2. světové války se poptávka stále zvedala a bylo nutno začít s výrobou i hrubé kartonáže pro textilní průmysl, kde bylo nutné používat i nové lepenky jako lepenku slepovanou a také již vlnitou lepenku. Pro místní sklárny byly vyráběny speciální až 150 dílné obaly na balení odrazových barevných skel na vozidla všeho druhu, které se v tomto čase staly novinkou.

Velkou změnu v našem provozu se stal rok 1945. V době po skončení války bylo rozhodnuto přestěhovat výrobu z Rejdic do Tiefebacu dnešní Desné a to z důvodu, že v těchto místech bylo možno zakoupit některý objekt vhodný k zřízení provozovny. Tehdejší Tifenbach byl ybrán z důvodů, že tam stála většina našich odběratelů jako sklárny , porcelánky a jiné.Výrobnu se tam zdařilo zahájit a po zklidnění poválečné doby se znovu začíná s výrobou v blízkosti odběratelů a byli změnách v celé zemi došlo k hromadnému zestátnění soukromých dílen a v rámci tzv. socializace byly vytvořeny státní národní podniky a došlo tak i na menší a malé soukromé dílny i obchody. Zavedenou výrobu musel A. Preussler "dobrovolně" předat s celým vybavením tehdejším "Sdruženým závodům" ONV Jablonec, a jen tak bylo pokračováno ve výrobě , ale již pod stát ním vlastnictvím.

V roce 1950 A. Preussler ve 44. letech zemřel a provozny se ujímá syn Ant. Preussler ml. a zůstává ve funkci vedoucího dílny. Protože výroba dál prosperovala a odbyt se nadále zvyšoval a výrobní prostory již nestačily byl celý provoz převeden do výrobního družstva invalidů v Jablonci. Vedení družstva po roce 1960 proto zakoupilo uvolněnou továrnu bývalý objekt firmy PALUX a za značných nákladů v něm byly upraveny výrobní prostory pro celé přestěhování, stále ještě malé provozovny do podmínek již tovární výroby. Výrobu vedení družstva podporovalo, Ant. Preussler zůstal vedoucím závodu a když v roce 1988 odcházel do důchodu celkový počet zaměstnanců byl více jak 100 lidí.

Další změnu potom přinesl rok 1989 kdy politickou změnou došlo k navracování zestátněného majetku bývalým majitelům , důchodci Ant. Preusslerovi bylo navráceno v tzv. restituci část movitého majetku, jednalo se o několik ještě provozu schopných strojů, které pro svoji kvalitu přečkaly dobu 40 let. Ant. Preussler sice dostal zpět jen část tehdy zabavených strojů , objekt však zakoupilo již družstvo invalidů a dle zákonů nemohl být navrácen. Ant. Preussler se však rozhoduje obnovit tradiční rodinnou výrobu a tak již se synem Petrem Preusslerem po hledání objektu kde by bylo možno zahájit kartonážní výrobu využili nabídku města Desné ke koupi bývalé školy v Desné III. V době převzetí byla budova ve velmi špatném stavu přesto za značných nákladů v roce 1991 na zbylých strojích se synem začínají s výrobou.

Petr Preusller Petr Preusller

Pomalu a postupně byly upravovány prostory objektu. Stroje, které nám byly navráceny pocházely z let třicátých ba dokonce i z roku 1910. Hlavně proto byly pořizovány další stroje již mnohem modernější a výkonější. Přes všechny potíže se výroba postupně rozebíhá. Jsou přijímání další zaměstnanci, prostory k výrobě jsou dobré i dostačující. V roce 1999 výrobu již celkově přebírá syn Petr Preussler, aby již jako pátý v generaci rodiny Preusslerů pokračoval v rodinné výrobě krabiček započaté již v osmnáctém století rokem 1874.


Kontakt

Krkonošská 138
Desná v Jizerských horách
tel: 775 374 562
petr.preussler@seznam.cz
kartonazka@preussler.cz